Boekingen

Om Collegium Instrumentale Eindhoven te boeken neemt u contact op met onze zakelijk leider René Coolen, telefonisch (06-24349196), of via onderstaand formulier voor een eerste gesprek. Hierin komt de mogelijke orkest bezetting aan de orde die past bij de uit te voeren werken en die binnen de financiële mogelijkheden van uw organisatie vallen.
bmc2
Hierna ontvangt u van ons een offerte, waarbij de datum optioneel wordt vastgelegd. Nadat u zich rustig heeft kunnen beraden of het concert doorgang kan vinden, wordt de datum definitief vastgelegd, waarna u een contract ter tekening krijgt toegezonden. Hierna wordt het orkest samengesteld en worden de musici vastgelegd.
Om de organisatie soepel te laten verlopen en de musici tijdig vast te kunnen leggen, is het van groot belang dat u uw aanvraag zo vroeg mogelijk bij ons neerlegt. Met name voor de periode rond Kerst en Pasen is dit erg belangrijk.

Ga naar onze contactpagina om een offerte aan te vragen!