Ensemble

Het Collegium Instrumentale Eindhoven (CIE) is ontstaan uit het barokorkest Brabantsch Muzyk Collegie en specialiseerde zich aanvankelijk in het uitvoeren van barok- en vroegklassieke muziek op historische instrumenten. Met de toenemende vraag naar begeleidingen van werken uit andere stijlperiodes, heeft het ensemble een aparte bezetting gevormd om ook aan deze vraag te kunnen voldoen. Al naar gelang de wensen of omstandigheden kan nu gekozen worden voor een bezetting op hedendaagse- of historische instrumenten. Beide bezettingen bestaan uit professionele musici die gespecialiseerd zijn in een stilistisch verantwoorde uitvoeringspraktijk. Afhankelijk van het repertoire kunnen beiden bezettingen naar keuze worden ingezet, waarmee CIE uw partner is voor alle stijlperioden.

Het Brabantsch Muzyk Collegie ensemble werd opgericht in 1989 op initiatief van enkele Brabantse musici.onder de naam Brabantsch Muzyk Collegie. Deze naam is afkomstig uit oude archieven; in de 18e eeuw werkten er in Brabant ensembles onder deze naam. Het ensemble bestond uit musici die historische instrumenten bespelen.
In 2012 is de naam Brabantsch muzyk Collegie gewijzigd in Collegium Instrumentale Eindhoven in het kader van een nauwere samenwerking met de stichting Collegium Musicum Eindhoven.

Het ensemble verzorgt zowel orkestoptredens als koorbegeleidingen in Nederland en België. Tot het repertoire behoren o.a. de grote koorwerken van Monteverdi, Bach, Händel en Mozart. Ook minder bekende composities worden niet geschuwd.
Het orkest bracht in 1998 een cd uit met Brabantse Barokmuziek: instrumentale en vocale werken van Hollanders, Verrijt en Benedictus (Buns) a Sancto Josepho, componisten die in de 17e eeuw in Brabant werkzaam waren.
Een cd-box met alle composities van Herman Hollanders is uitgebracht in maart 2006.